Disclaimer

Algemeen

Door het bezoeken en het gebruiken van onze website aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Disclaimer, het Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

Informatie op deze website

Alle op deze website voorkomende gegevens dienen uitsluitend ter informatie en indicatie. Bezoekers noch gebruikers van deze website kunnen daaraan enig recht ontlenen. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en onder strikt voorbehoud van omissies, wijzigingen en correcties. Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen ter informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Functioneren van deze website

Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat veel elementen waarop onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden, onverminderd de wettelijke beperkingen, nadrukkelijk de volgende gebruiksbeperkingen:

Vragen, opmerkingen of fouten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aangeboden informatie op onze website of ziet u een fout? Neem dan contact met ons op via wonen@heijmans.nl of info@am.nl.

Belangstelling?
Onze makelaars
staan voor u klaar!

Femke Vink
leuk! makelaars Femke Vink
Stefan Schreuder
Van der Brugge makelaardij Stefan Schreuder